Bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật mới trên TheWall Global

Bộ sưu tập các đối tượng nghệ thuật của dự án Blockchian TheWall Global đã được bổ sung yếu tố trình chiếu 3 tầng độc đáo dành riêng cho một trong những giá trị toàn cầu của nhân loại — Tình yêu. Mười lăm nghệ sĩ khác nhau từ cộng đồng Baseless đã tạo ra …

Bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật mới trên TheWall Global Read More »