Trên TheWall Global sẽ xuất hiện khu vực cùng với khoản ưu đãi gấp 10 lần

Chúng tôi xin vui mừng giới thiệu với bạn về chức năng mới của dự án TheWall Global, sẽ làm cho việc mua các khu vực trở thành một trải nghiệm thực sự thú vị.

Hàng tuần, chúng tôi sẽ chọn ra một số khu vực còn trống và giấu kho báu trong đó, bạn sẽ nhận được gợi ý về vị trí kho báu đang được ẩn giấu trên TheWall. Sau khi hết thời gian quy định cho việc tìm kiếm (vị trí sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước của kho báu và độ khó của việc tìm kiếm), những người đoán ra và kịp thời sở hữu các khu vực may mắn đó sẽ nhận được giải thưởng bí mật được ẩn giấu bên trong.

Chương trình “Thợ săn kho báu” được thực hiện bởi hợp đồng thông minh Kho báu công khai do chúng tôi phát triển, và sẽ là một thẩm phán tuyệt đối công bằng cho mọi người tham gia trong trò chơi này.

Hình thức diễn ra như sau: khi bắt đầu một vòng mới của trò chơi, tọa độ được mã hóa của các khu vực đã chọn sẽ được chuyển sang hợp đồng thông minh và không còn có thể thay đổi cho đến khi kết thúc vòng. Vào cuối vòng, chúng tôi chuyển các tọa độ không được mã hóa sang hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh sẽ đảm bảo rằng chúng khớp với những dữ liệu đã cập nhật trước đó, do đó đảm bảo tính xác thực của chúng và xác minh xem chúng có bất kỳ chủ sở hữu nào hay không. Trong trường hợp này, hợp đồng thông minh sẽ tự động ghi nhận cho chủ sở hữu của mỗi khu vực chiến thắng 10 token TWG (tương đương 3.000 USD), người sở hữu sẽ có thể nâng mức độ tài sản của mình lên gấp 10 lần!

Thông tin đáng mừng nhất là bạn không cần phải thực hiện bất cứ yêu cầu nào để tham gia trò chơi “Thợ săn kho báu”. Chỉ cần mua các khu vực trên TheWall theo bất kỳ hình thức nào trong phiên giao dịch tiếp theo và nếu bạn mua trúng một trong số các khu vực may mắn, hợp đồng thông minh sẽ tự động trao cho bạn phần thưởng xứng đáng!

May mắn sẽ mỉm cười với Bạn!

Địa chỉ hợp đồng thông minh, nơi bạn luôn có thể kiểm tra tính xác thực về phần thưởng của mình:

0xcC57Ce4Dc70F6535618df7B6705159d6F8064C7E
https://polygonscan.com/address/0xcC57Ce4Dc70F6535618df7B6705159d6F8064C7E