Tổng số CPT đã giảm hơn một nửa

Hôm nay, đã có thêm 13,379 tỷ CPT được gửi đến địa chỉ số 0 của mạng Ethereum, số token này thu được là nhờ vào kết quả của việc trao đổi của người dùng CPT lấy token LIXI mới. Trong số những người tham gia chương trình đặc biệt này có đội ngũ Cryptaur, số LIXI họ thu được từ việc trao đổi cũng bị đóng băng theo các điều kiện chung cho tất cả.

Bản ghi giao dịch đã có sẵn trên trang web Ethereum.

Do đó, tổng số lượng token CPT đang lưu hành được thu hồi đã lên tới hơn 50% so với số lượng phát hành ban đầu.