Tính năng quy đổi CPT sang LIXI đã được mở!

Chúng tôi xin vui mừng thông báo, đúng theo những gì đã được cập nhật trong các bản tin trước, thì kể từ ngày hôm nay tính năng quy đổi CPT sang token LIXI mới sẽ được mở. Quy trình chuyển đổi sẽ diễn ra như sau: 

 1. Người sở hữu CPT có thể thực hiện quy đổi bất kỳ số lượng token CPT nào sang cùng số lượng token LIXI mới vào bất kỳ thời điểm nào. Việc quy đổi CPT sang LIXI là không bắt buộc đối với người sở hữu CPT.

 2. 5% token LIXI mà người sở hữu CPT nhận được thông qua quá trình quy đổi sẽ có sẵn để lưu hành trong hệ sinh thái Cryptaur / CPT Point (chuyển khoản, thanh toán, giao dịch kết hợp với ETH sau ngày 22.04). 95% còn lại sẽ được đóng băng trong tài khoản của người dùng trong kỳ hạn 12 tháng tính từ thời điểm quy đổi (mỗi giao dịch được xem như một trao đổi riêng biệt với các mốc thời hạn riêng). Việc đóng băng token là cần thiết để đảm bảo chuyển đổi dần dần sang token mới và tránh biến động mạnh về tỷ giá, vì lợi ích chung của tất cả những người tham gia dự án.

 3. Việc mở khóa token LIXI vào cuối khoảng thời gian 12 tháng sẽ diễn ra tự động theo sơ đồ sau (người sở hữu không cần thực hiện bất kỳ hành động nào):
  — trong tháng thứ 13 – 1% số token bị đóng băng sẽ được mở khóa
  — trong tháng thứ 14 – 2%,
  — trong tháng thứ 15 – 3%, …,
  — trong tháng thứ 25 – 13%
  — và trong tháng thứ 26 – 9% còn lại sẽ được hoàn tất mở khóa.

Và kết lại, chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại những sự kiện sắp diễn ra theo chương trình Golden Phoenix. Giao dịch LIXI ⇔ ETH sẽ mở vào ngày 22 tháng 4 và từ ngày 29 tháng 4 có thể mua LIXI bằng BTC với tỷ giá cố định và với mỗi giao dịch mua như vậy, người dùng CPT Point sẽ dẫn đến việc mở khóa token cho người giới thiệu với số lượng 10% số tiền mua hàng.

Đội ngũ hỗ trợ sẽ đăng tải hướng dẫn chi tiết.