Thông báo từ Đội ngũ hỗ trợ

Chúng tôi xin gửi tới Bạn một số lưu ý. Trong hôm nay, hệ thống đã khởi động quá trình kiểm tra tự động định kỳ các tài khoản người dùng đã được xác minh, trong đó có một số trường hợp đã không thể xác nhận được việc xác minh. Tất cả chúng ta đều biết rằng các dịch vụ của Google đôi khi sẽ đề xuất hủy liên kết với một số ứng dụng bất kỳ nào đó khỏi tài khoản Google, nhưng chúng tôi mong bạn lưu ý rằng trong trường hợp hủy kết nối với ứng dụng của nền tảng, hệ thống sẽ không thể xác nhận tính xác thực của việc xác minh.

Những người dùng đang gặp phải trường hợp bị hủy trạng thái xác thực, vui lòng cung cấp tới Đội ngũ hỗ trợ thông tin đã dùng để xác thực lần gần nhất. Nếu thông tin Bạn gửi đạt yêu cầu của hệ thống, thì trạng thái xác minh của bạn sẽ được khôi phục và bạn không cần phải thực hiện lại. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự thông cảm của Bạn.