Tên miền mới của cptpoint.net

Kính gửi người dùng,

Vì lý do liên quan đến các khía cạnh pháp lý của tên miền và đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi đã quyết định chuyển toàn bộ các dự án IT của mình sang tên miền mới cptpoint.net.

Để bảo mật dữ liệu người dùng và các giao dịch, chúng tôi khuyến cáo Bạn kể từ ngày hôm nay chỉ sử dụng trang cptpoint.net cho tất cả các giao dịch. Mặc dù địa chỉ cũ vẫn sẽ hoạt động trong một thời gian, nhưng nó có thể bị vô hiệu hóa bất cứ lúc nào.

Đồng thời, hãy chú ý rằng địa chỉ dịch vụ hỗ trợ người dùng cũng được thay đổi sang địa chỉ mới là [email protected]

Đội ngũ CPT Point của Bạn