Sự kiện khai trương lịch sử của TheWall Global tokensale đã diễn ra!

Chúng tôi rất vui khi được chúc mừng những chủ sở hữu đầu tiên của token TWG – bạn đã thực sự mở ra một trang mới trong lịch sử của ngành NFT, thế giới nghệ thuật và tất nhiên, sự thịnh vượng tài chính của chính bạn! Trong những ngày tới, chúng tôi đã lên kế hoạch cho ra mắt trang web chính thức của dự án TheWall Global, tại đây chính bạn và sẽ chỉ có bạn mới có cơ hội duy nhất để trao đổi token TWG lấy các khu vực tốt nhất trên TheWall, được sở hữu quyền quản lý một tài sản kỹ thuật số duy nhất với tiềm năng phát triển vô tận!

Thị trường thứ cấp thuộc TheWall Global sẽ mở giao dịch ngay sau khi dự án được ra mắt và bạn sẽ ngay lập tức nhận được cơ hội mở bán các khu vực đã nhận được trước đó, để giao bán hoặc cho những người tham gia khác thuê lại!

Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã tham gia quảng bá dự án và thu hút lượt giới thiệu tham gia vào phiên Tokensale của TheWall Global lần thứ ba. Tiền thưởng giới thiệu của bạn đã chờ bạn trong tài khoản Cryptaur cá nhân. Cổng rút USDT từ tài khoản cá nhân luôn được mở sẵn, có nghĩa là bạn có thể sử dụng tiền thưởng đã nhận theo quyết định của riêng mình, mặc dù chúng tôi chắc chắn rằng cách sử dụng chúng tốt nhất là tham gia vào vòng giao dịch lần thứ tư, sẽ diễn ra vào thứ Hai sắp tới, Ngày 20 tháng 9!

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, token BRICK miễn phí sẽ được trao tặng trong mọi phiên Tokensale. Ngay sau khi thu thập được 10 BRICK trong tài khoản, chúng sẽ tự động được chuyển đổi thành một khu vực trên TheWall. Vì vậy, tất cả mọi người đều có thể tham gia vào việc phân phối TheWall Global, kể cả những người không có kế hoạch đầu tư tiền vào dự án.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến phiên giao dịch tiếp theo. Hãy cùng nhau viết nên lịch sử và kiếm tiền trên đó!