Sự cố Ethereum gây chậm trễ trong các giao dịch, nền tảng Cryptaur vẫn làm việc ổn định

Do sự cố trên nền tảng Ethereum, nên hệ thống sẽ tiến hành thay đổi cài đặt đối với một vài block. Về vấn đề này, các chuyên gia blockchain khuyến khích người dùng hạn chế giao dịch trong nền tảng này (trên nền tảng của chúng ta, điều này chỉ áp dụng trên các token ETH và CPT).

Nền tảng vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường, nhưng thời lượng giao dịch có thể tạm thời tăng lên, bao gồm cả việc nạp tiền. Chúng tôi không dự đoán thấy bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào của sự cố trên đối với nền tảng của chúng ta và người dùng.

Vì sự quan tâm bùng nổ của người dùng đến chức năng Staking mới ra mắt gần đây, nên việc hiển thị số dư trong tài khoản tích lũy LIXI trên mỗi giây trong tài khoản staking đã được ngưng tạm thời. Điều này không ảnh hưởng đến số tiền thực tế được tích lũy theo bất kỳ cách nào – tất cả các tính toán vẫn có hiệu lực và sẽ được thể hiện trong tài khoản người dùng ngay sau khi các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi thực hiện các điều chỉnh trong giao diện.

Dự án The Wall Global sẽ khởi động theo đúng lịch trình. Hãy sẵn sàng tham gia Tokensale và luôn theo dõi tin tức!