Nhận thu nhập thụ động ổn định với dịch vụ DeFi The Wall Daily!

Chúng tôi vui mừng giới thiệu dịch vụ DeFi mới trong hệ sinh thái The Wall Global – Dịch vụ cho thuê không gian ngắn hạn đồng hợp tác cùng với The Wall Daily.

The Wall Daily mang lại cho chủ sở hữu khu vực Wall những gì? Khả năng nhận được thu nhập thụ động ổn định từ các khu vực của bạn, bất kể chúng nằm ở đâu và chúng có được người dùng thuê dùng hay không! Để thực hiện việc này, chỉ cần truy cập tab “My Liquidity/Tính thanh khoản của tôi” của dịch vụ The Wall Daily và chuyển các khu vực của bạn sang quyền quản lý của hợp đồng thông minh The Wall Daily. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần phải ký quỹ kỹ thuật nhỏ với số tiền là 0,1 MATIC, có thể được rút bất kỳ lúc nào cùng với khu vực đó.

The Wall Daily mang lại gì cho những người dùng thông thường của TheWall? Một đề xuất hoàn toàn không hệ tốn kém, bạn không cần đầu tư vốn để mua một khu vực nào đó, chỉ cần có 0,1 MATIC để đặt nội dung của bạn trong bất kỳ khu vực còn trống do The Wall Daily quản lý. Trong trường hợp này, khu vực sẽ được ghi nhận quyền sử dụng dưới tên người dùng trong 48 giờ tiếp theo. Nếu trong thời gian này người dùng liên tục cập nhật lại nội dung thì thời gian sử dụng được ghi nhận trước đó sẽ được kéo dài. Chỉ cần người dùng thường xuyên sử dụng và cập nhật thông tin trên khu vực sẽ có thể bảo lưu quyền sử dụng của mình.

Số tiền nhận được dưới dạng thanh toán được chia đều cho tất cả những người tham gia The Wall Daily theo tỷ lệ đóng góp của họ vào nhóm các khu vực được đề xuất, không quan trọng khu vực nào thu hút được nhiều người sử dụng, khu vực nào không – tất cả mọi người đều có thu nhập!

Điều quan trọng cần lưu ý là dịch vụ không tính bất kỳ loại phí nào, tất cả các quỹ được phân bổ đầy đủ giữa các nhà cung cấp trong khu vực. Hợp đồng thông minh The Wall Daily không có bất kỳ đối tượng người dùng đặc biệt nào, có nghĩa là ngay cả nhóm The Wall Global đã tạo ra nó cũng làm việc với nó dựa trên các điều kiện chung, cơ hội kiếm tiền ngang bằng với những người dùng khác bằng cách cung cấp các khu vực riêng của họ để đưa vào sử dụng.

Sử dụng cơ hội duy nhất để nhận thu nhập thụ động ngay bây giờ – đặt các khu vực của bạn dưới sự quản lý của dịch vụ The Wall Daily DeFi! Hãy chia sẻ với bạn bè của bạn về cơ hội gần như là miễn phí để đăng tải bất kỳ nội dung nào trên không gian của The Wall Global! Hãy cùng nhau kiếm tiền!

The Wall Global