Nhận LIXI khi xem quảng cáo

Các nhà phát triển của chúng tôi đã thông báo về việc triển khai một chức năng hữu ích khác trên nền tảng Cryptaur. Người dùng có thời gian rảnh hiện có thể tận dụng cơ hội này để xem quảng cáo và nhận token LIXI cho hoạt động này.

Tùy chọn được cài đặt trong ứng dụng di động Android của chúng tôi. Xin mời mọi người dùng thử chức năng mới trong thực tế và bổ sung danh mục LIXI của mình. Trong trường hợp không rõ ràng hoặc có vấn đề, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ — chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ Bạn!