Lưu ý dành cho người sở hữu CPT trên sàn giao dịch Latoken

Như bạn đã biết, kể từ ngày hôm qua, tính năng trao đổi token CPT sang LIXI trên sàn Latoken không mất phí đã được áp dụng.
Liên quan đến việc này, chúng tôi xin lưu ý bạn, sau khi giao dịch quy đổi CPT sang LIXI thành công hãy gửi email kèm chi tiết giao dịch đó đến địa chỉ được chỉ định trong hướng dẫn bên dưới. Nếu không có những thông tin đó, LIXI sẽ không thể được ghi nhận. Hướng dẫn chi tiết và dữ liệu cần gửi đến đây.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng thời hạn rã động theo lộ trình đối với LIXI sẽ được tính bắt đầu từ thời điểm tài khoản của người dung được xác thực thành công. Nếu tài khoản của bạn chưa được xác minh, token sẽ được ghi có vào ví Cryptaur của bạn, nhưng sẽ không khả dụng đối với các giao dịch. Nếu bạn đã vượt qua quá trình xác minh, hãy gửi yêu cầu mở khóa LIXI tới đội ngũ hỗ trợ với tiêu đề “unfreeze”.