Khía cạnh kỹ thuật về việc quy đổi CPT sang LIXI

Trong tuần vừa qua, một vài người trong các bạn đã gặp phải những tình huống bất thường khi thực hiện quy đổi CPT sang LIXI. Nội dung chính của bản tin này là giải đáp các câu hỏi và loại bỏ những lầm tưởng có liên quan đến sự việc này. 

 

Trường hợp 1: 100% token sau quy đổi đều bị đóng băng

 

Một số người dùng đã quy đổi CPT sang LIXI theo quy trình mới, khi mà người dùng không cần phải xác thực KYC cho tài khoản của mình (https://support.cptpoint.net/en/guides-ru/verification-guide-ru/), tuy nhiên trong trường hợp này, tất cả 100% chứ không phải 95% token sau khi quy đổi sẽ bị tạm thời đóng băng, cho đến khi tài khoản của người dùng được thông qua xác thực KYC. Sau khi tài khoản đã được xác thực, thì 5% trong số token bị đóng băng sẽ được rã đông ngay lập tức và sẽ tuân thủ theo lộ trình tiêu chuẩn ban đầu.

 

Chúng tôi đã thông báo về quy trình quy đổi mới trong bản tin bên dưới:

https://support.cptpoint.net/post_ru/uproshhenie-proczedury-obmena-cpt-lixi/ 

 

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đã kích hoạt chức năng này mới này sớm hơn dự kiến, tuy nhiên để hoàn thiện đầy đủ các khía cạnh kỹ thuật nên chức năng này đã được đóng lại. 

 

Trường hợp 2: Thông báo “You are not verified” khi thao tác quy đổi

 

Người dùng sẽ nhận được thông báo này khi tài khoản của họ đã được thiết lập xác thực hai yếu tố, nhưng chưa thông qua bước xác thực KYC. Để gỡ bỏ thông báo này, người dùng cần xác thực KYC cho tài khoản của mình. 

 

Trường hợp 3: Sau khi quy đổi, số dư trong tài khoản LIXI bằng 0 (ứng dụng di động) 

 

Việc số dư trong tài khoản hiển thị bằng 0, có liên quan đến đặc thù tính toán tài sản đối với phiên bản ứng dụng dành cho các thiết bị di động. Số dư hiển thị trong tài khoản sẽ chính là số tiền mà người dùng có thể được sử dụng ở thời điểm hiện tại. Những người dùng đã kịp thực hiện quy đổi bằng quy trình mới được tạm kích hoạt trong vài ngày trước, thì sẽ có số dư tài khoản bằng 0, vì tất cả token LIXI của họ sẽ bị đóng băng sau quy đổi theo quy trình mới và họ không có tài sản khả dụng ở thời điểm hiện tại. 

 

Tài sản của bạn hoàn toàn không bị đánh cắp hay mất giá trị. Sau khi bạn thực hiện xác thực KYC và ứng dụng di động áp dụng bản cập nhật mới, tất cả mọi dữ liệu sẽ được hiển thị đúng theo mong đợi của bạn. 

 

Bạn có thể kiểm tra số dư chính xác trong phiên bản dành cho website.

 

Trường hợp 4: Số dư LIXI ở dòng trên cùng và trong Két khác nhau khoảng 20 lần (ứng dụng di động)

 

Nguyên nhân của vấn đề này cũng tương tự như trường hợp trên, tuy nhiên đối với người dùng quy đổi CPT sang LIXI và đã xác thực KYC cho tài khoản, thì số dư sẽ hiển thị 5% token khả dụng. Bạn có thể xem số dư chính xác trong phiên bản dành cho website.

 

Trong tuần tới, chúng tôi sẽ đưa ra mô tả chi tiết về quy trình xác minh tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn cho người dùng.