Hợp nhất các kênh Cryptaur và CPT Point

Nhằm mục đích tối ưu hóa tài nguyên, chúng tôi đang tiến hành hợp nhất các kênh mạng xã hội truyền thông của dự án như sau: 

Các trang Facebook Cryptaur bằng tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Anh đang được hợp nhất với trang Facebook CPT Point dưới thương hiệu Cryptaur. Trên trang Facebook duy nhất còn lại sau khi hợp nhất sẽ cho phép đăng và đọc các bài viết bằng cả 3 ngôn ngữ. 

Telegram chat và các kênh Cryptaur bằng tiếng Nga, tiếng Việt và tiếng Anh và các nhóm liên lạc thuộc CPT Point được hợp nhất với các kênh tương ứng dưới thương hiệu Cryptaur.

Cryptaur và CPT Point trên mạng Twitter và Instagram bằng cả ba ngôn ngữ sẽ được kết hợp dưới thương hiệu Cryptaur thành một trang tiếng Anh tương ứng.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký theo dõi trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi sau hợp nhất nhé:

 

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Cryptaur tại [email protected]. Đừng quên theo dõi và đọc các bản tin chính thức của dự án nhé. Bạn cũng có thể theo dõi tin tức trên trang web hỗ trợ kỹ thuật (support.cptpoint.net).