Giới thiệu DeFi: Cách đặt token trên The Wall Loan

Gần đây, dịch vụ The Wall DeFi đầu tiên của dự án The Wall Global đã được ra mắt. Nó cho phép một số người dùng sử dụng tài sản của họ một cách sinh lợi nhuận dưới dạng các khoản cho vay, trong khi những người khác có thể sử dụng chúng để đảm bảo an ninh cho các khu vực của họ.

Đã đến lúc tìm hiểu chi tiết hơn về cách hoạt động của dịch vụ này. Và chúng ta sẽ bắt đầu với Cách đặt tiền vào Khoản vay trên The Wall. Điều kiện cần thiết duy nhất cho việc này là bạn có một lượng nhỏ MATIC coin trên ví Metamask của mình trong mạng Polygon.

Đăng nhập vào The Wall Loan và chọn mục menu “My Liquidity”. Ngay từ đầu t

rên trên trang sẽ hiện thị nút “Thêm thanh khoản”, bạn cần nhấp vào nút này.
Tiếp sau đó, sẽ có biểu mẫu để tạo đề xuất cho vay sẽ xuất hiện. Các trường cần điền:

* Giá trị khoản vay ( Loan amount ) – số tiền đề nghị cho vay được đặt bằng MATIC. Đây là số lượng đồng MATIC mà bạn sẵn sàng cho vay dựa trên một khu vực trên TheWall nằm trong khu vực bạn quan tâm. Bạn nên tính đến khả năng khoản vay sẽ không được trả lại và do đó, quy mô của đề xuất cho vay phải mang lại lợi nhuận cho bạn, nếu sử dụng nó để mua khu vực.

* Số tiền hoàn lại ( Refund amount ) – số lượng MATIC phải được hoàn trả để tất toán khoản vay.

* Thời hạn ( Duration ) – thời hạn hoàn trả khoản vay, được xác định bằng ngày. Nếu khoản vay không được người vay hoàn trả đầy đủ trong thời hạn yêu cầu, thì phần diện tích mà người đó cầm cố sẽ được chuyển nhượng cho bạn.

* Vùng thanh khoản ( Liquidity zone ) – vùng được mô tả bằng tọa độ theo hình chữ nhật trên TheWall. Chỉ những khu vực trong khu vực từ khu vực này mới được chuyển nhượng để đảm bảo cho khoản vay mà bạn đưa ra. Điều này cho phép bạn giới hạn khu vực quan tâm của mình bằng cách đưa ra đề nghị mua một khu vực với giá ưu đãi tín dụng được bạn chỉ định trong một khu vực thanh khoản cụ thể.

Sau khi điền xong biểu mẫu, bạn hãy nhấp vào “Thêm”/ “Add”, đăng ký giao dịch và đợi nó được đưa vào blockchain. Sau đó, trong tài khoản của bạn sẽ được trích ra số tiền được ghi nhận trong đề xuất cho vay và được đặt dưới sự quản lý của hợp đồng thông minh và vị trí tương ứng sẽ xuất hiện trong tab “Thanh khoản của tôi”/ «My Liquidity».

Xin lưu ý rằng hợp đồng thông minh không có chủ sở hữu hoặc những người dùng đặc quyền khác, có nghĩa là ngay cả nhóm dự án The Wall Global cũng tương tác với nó theo các điều khoản giống như tất cả người dùng, đặt tính thanh khoản của riêng họ trên đó.

Bạn có thể rút đề xuất cho vay của mình bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào nút “Hủy đề nghị” / “Cancel offer” trong dòng đề nghị trong tab “Thanh khoản của tôi”/ «My Liquidity».

Từ đó, dịch vụ The Wall Loan DeFi cho phép chủ sở hữu các quỹ (MATIC) kiếm lợi nhuận từ việc sử dụng chúng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc để mua các khu vực TheWall khác mang về lợi nhuận.

Hãy tạo tính thanh khoản, kiếm tiền từ nó và mua hàng lợi nhuận nhất! Có lẽ ai đó đang chờ đợi đề xuất cho vay của bạn!