Final Countdown

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng hôm nay, thứ Bảy ngày 01 tháng 10, vào lúc 19:00 theo giờ việt nam (12:00 UTC) sẽ khai mạc tuần lễ bán hàng marathon của The Wall trên nền tảng Cryptaur Launchpad! Đây là cơ hội cuối cùng để bạn có thể sở hữu một khu vực trên TheWall với mức giá ưu đãi trước khi dự án chuyển đổi sang định dạng DAO, mô hình quản lý độc lập khỏi đội ngũ phát triển dự án. Điều khoản chi tiết của chương trình Tokensales bạn có thể tham khảo tại đây.

Sở hữu ít nhất một khu vực của TheWall để trở thành người tham gia chính thức vào tổ chức tự trị phi tập trung DAO The Wall Global. Tất cả những người tham gia DAO sẽ có cơ hội gửi đề xuất của mình tới cộng đồng bỏ phiếu, bỏ phiếu cho đề xuất của những người tham gia khác, tham gia vào việc lựa chọn hướng phát triển và hình thành ngân sách của dự án. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi, sẽ rất thú vị đấy!