Đừng bỏ lỡ phiên giao dịch cuối cùng trên TheWall Global

Phiên Tokensale cuối cùng trên TheWall Global sẽ được bắt đầu vào lúc 19:00 theo giờ Việt nam ngày hôm nay. Nhóm dự án đã quyết định tạm dừng việc bán các diện tích trên TheWall Global cùng các điều kiện hiện nay sau khi hoàn thành phiên tokensale lần thứ 11. Quyết định này liên quan đến quá trình trưng bày các đối tượng nghệ thuật của một vài phòng trưng bày và bảo tàng lớn, bao gồm một bảo tàng nổi tiếng của Nga, đại diện cho một quần thể cung điện và công viên cuối thế kỷ 18 – đầu thế kỷ 19 với một bộ sưu tập đồ vật nghệ thuật độc đáo. Chúng tôi tự tin rằng sự sắp xếp lần này về cơ bản sẽ làm tăng mức độ quan tâm đến dự án TheWall Global, có nghĩa là việc giao dịch sẽ được nối lại sau đó, nhưng sẽ theo một mức giá khác và theo các điều khoản khác.

Chúng tôi xin nhắc lại rằng mọi người vẫn có cơ hội mua các khu vực của TheWall trực tiếp trên trang web của dự án với mức giá 200 MATIC, theo tỷ giá hiên này tức là chỉ dưới 400 USD. Hãy nhanh chân tham gia vào phiên Tokensale cuối cùng và tận dụng tối đa những điều kiện hấp dẫn nhất, khi chúng còn đang được áp dụng!