Lộ trình Golden Phoenix

Chúng tôi mời các bạn cùng chú ý đến chương trình Golden Phoenix với những mốc thời gian quan trọng trong lộ trình ra mắt token LIXI mới.

08.04.2021  
Mở tính năng chuyển đổi CPT sang LIXI trong tài khoản cá nhân Cryptaur với tỷ giá cố định 1:1.

22.04.2021 
Ra mắt cặp giao dịch LIXI / ETH trên sàn giao dịch nội bộ Cryptaur.

29.04.2021 
Mở bán token LIXI bằng BTC và bắt đầu mở khóa giới thiệu token LIXI.

Để nhận được quyền lợi mở khóa token từ các giao dịch của người dùng mã giới thiệu của bạn

(10% số tiền giao dịch mua của người được giới thiệu), trước hết bạn cần phải có số token bị đóng băng này trong ví của mình, tức là bạn nên hoàn thành việc chuyển đổi token trước thời điểm xảy ra các giao dịch. 

Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ đăng tải những bản tin cập nhật câu trả lời cho câu hỏi của người dùng về việc chuyển đổi sang LIXI.

Hãy theo dõi các bản tin của chúng tôi nhé!