Đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi CPT sang LIXI

Người dùng thân mến,

 

Nhiều người dùng trong số các bạn đã bày tỏ mong muốn đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi CPT sang LIXI và đặc biệt là loại bỏ xác thực tài khoản ra khỏi những yêu cầu bắt buộc.

 

Chúng tôi xin bắt đầu từ thực tế rằng cả ở hiện tại và trong tương lai, nhu cầu xác thực chủ sở hữu của tài sản tiền điện tử và những người tham gia giao dịch với họ sẽ ngày càng tăng. Điều này được yêu cầu bởi tính chất bảo mật tài sản của những người tham gia giao dịch và sự an toàn của chính nền tảng.

 

Từ nhu cầu trên, chúng tôi quyết định sẽ triển khai thủ tục chuyển đổi token mới trong tài khoản cá nhân mà không yêu cầu phải xác thực tài khoản trước, với điều kiện là 100% LIXI nhận được sẽ bị đóng băng trong ví, cho đến khi người dùng xác minh được tài khoản của mình (tối thiểu trong 12 tháng), sau đó token sẽ được mở khóa theo lộ trình tiêu chuẩn ban đầu.

 

Tính năng này sẽ được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi triển khai vào nửa cuối tháng 6.