Điều kiện bổ sung cho trình tự bán hàng trên TheWall Global

Chúng tôi xin chia sẻ với bạn một tin tức tích cực nữa liên quan đến việc bán hàng của dự án TheWall Global sắp tới trên nền tảng Cryptaur Launchpad.

 

Dựa trên kết quả tham vấn với các chuyên gia và có tính đến yếu tố là trong trình tự bán hàng sẽ không áp dụng việc gây quỹ token ban đầu (ICO), mà việc bán hàng sẽ được tổ chức trong nền tảng đã hoạt động sẵn, vậy nên chúng tôi quyết định không yêu cầu bắt buộc những người tham gia TheWall Global phải thực hiện xác minh tài khoản KYC.

 

Chúng tôi chắc chắn rằng điều này sẽ giúp bạn thu hút thêm nhiều người tham gia vào dự án. Càng có nhiều người tìm hiểu về dự án, thì dự án sẽ thu được càng nhiều giá trị hơn, cả về văn hóa lẫn tài chính. Các liên kết giới thiệu đã có sẵn trong tài khoản Cryptaur của bạn – Hãy chia sẻ và kiếm tiền!