Đã có bản cập nhật mới cho ứng dụng CPT Point

Đội ngũ phát triển nền tảng đã thông báo rằng bản phát hành mới của ứng dụng di động CPT Point dành cho Android đã có sẵn để tải xuống trên Google Play.

Ứng dụng được bổ sung thêm tính năng mới, liên quan tới việc phát hành LIXI:

  1. Bây giờ, trong ứng dụng di động, bạn đã có thể chuyển đổi CPT sang LIXI (trước đây chức năng này chỉ có trong phiên bản dành cho máy tính).
  2. Đã thực hiện hiển thị số dư thuận tiện hơn, thể hiện các thông số chi tiết (“có sẵn”, “đóng băng”, “theo đơn đặt hàng”).
  3. Đã có thể mua LIXI bằng các loại tiền truyền thống.

Cùng truy cập Google Play