Chương trình giới thiệu TWG được kích hoạt trong ứng dụng điện thoại

Sau lần cập nhật gần đây nhất, trong ứng dụng điện thoại của CPT Point đã được bổ sung Chương trình giới thiệu của TheWall Global.

Như bạn đã biết, chương trình bao gồm hai hình thức giới thiệu, Cá nhân và Đội nhóm, bạn có thể sử dụng cả hai cùng một lúc.

Tiền thưởng được ghi nhận vào tài khoản sau mỗi phiên Tokensale, được diễn ra vào các ngày thứ Hai từ 19:00 đến 22:00 theo giờ Việt Nam.

Người dùng nhận được tiền thưởng với mức 10% từ các giao dịch của tầng 1 của mình, 7% các giao dịch của tầng 2 và 3% từ các giao dịch của tầng 3. Ngoài ra, người dùng sẽ nhận được khu vực miễn phí của TheWall  tương ứng với các giao dịch của người giới thiệu.

Nhóm quảng bá nhận được 15% từ các giao dịch của tầng 1, 10% từ các giao dịch của tầng 2 và 5% từ các giao dịch của tầng 3. Đồng thời, nhóm sẽ nhận được khối lượng khu vực trên TheWall bằng với khối lượng được giao dịch bởi người giới thiệu.

Ngoài ra, còn có cơ hội tăng mức tiền thưởng giới thiệu thêm 30%, đối với cả 2 hình thức Cá nhân và Đội nhóm. Bạn có muốn biết bằng cách nào không? Hãy cùng đọc TheWall Global Tokensale Cookbook và chuẩn bị sẵn sàng cho phiên Tokensale thứ 5!