Chương trình giới thiệu: Đội nhóm quảng bá hoặc Làm cách nào để nhận được nhiều hơn từ TheWall Global

Chúng tôi xin tiếp tục nói về Chương trình giới thiệu của TheWall Global độc đáo và hôm nay bạn sẽ được tìm hiểu thêm về những điều mới mẻ của một chương trình hoàn toàn khác biệt từ trước đến giờ: chúng tôi đề xuất cơ hội tham gia vào Chương trình giới thiệu với tư cách đội nhóm.
Hơn nữa, khi bạn làm việc cùng đồng đội trong một nhóm, bạn sẽ nhận được tiền thưởng cao hơn.

Bạn có thể đăng ký nhóm quảng bá của riêng mình ngay từ bây giờ – để thực hiện điều này, bạn cần đi tới phần “Tiền thưởng” tiếp đến nhấp vào tùy chọn “Nhóm”.

Xin lưu ý rằng mỗi người dùng chỉ có thể là thành viên của một nhóm quảng bá – bạn sẽ không thể chuyển sang nhóm khác nếu không có sự trợ giúp của Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Hướng dẫn
Tạo một nhóm quảng bá, hãy trình bày và mã mời tham dự cá nhân cho các thành viên đầu tiên của nhóm.
Ngay sau khi số lượng thành viên của nhóm đạt đến 3 người, nó sẽ được cấp mã giới thiệu riêng.
Hãy gửi mã giới thiệu cho các thành viên mới và họ sẽ trở thành các tầng dưới trong hệ thống của nhóm.
Tiền thưởng giới thiệu nhận được sẽ chia đều cho các thành viên trong nhóm.
Mức tiền thưởng theo hình thức đội nhóm lớn hơn đáng kể so với chương trình dành cho cá nhân. Và sẽ phụ thuộc vào các tầng dưới trong hệ thống của nhóm.
Đội nhóm sẽ nhận được 15% từ các giao dịch của tầng 1, 10% từ các giao dịch của tầng 2 và 5% từ các giao dịch của tầng 3. Đồng thời, nhóm sẽ nhận được một khu vực trên TheWall tương đương với giá trị giao dịch của các tầng dưới.

Để nhận được tiền thưởng giới thiệu, các thành viên của nhóm quảng bá phải có tổng giao dịch tối thiểu bằng 1.5 nhân với số lượng thành viên trong nhóm ở phiên Tokensale đang diễn ra (giá trị được làm tròn đến số nguyên lớn hơn gần nhất). Ví dụ: nếu một nhóm quảng bá bao gồm 3 thành viên, thì để nhận được tiền thưởng giới thiệu, họ phải mua tổng cộng là 1,5 * 3 = 4,5 khu vực ở phiên Tokensale đang diễn ra, làm tròn đến số nguyên lớn hơn gần nhất, có nghĩa là mua 5 khu vực. Điều kiện này phải được đáp ứng ở phiên Tokensale, mà đội nhóm mong muốn nhận được tiền thưởng giới thiệu.

Đồng thời, mức tiền thưởng có thể được tăng lên. Nếu người dùng, là thành viên trong đội nhóm nào đó, ở phiên Tokensale đang diễn ra đã mua 8 khu vực, thì mức tiền thưởng giới thiệu cho nhóm đó sẽ được tăng thêm 10%.

Nhưng đây vẫn chưa phải là giới hạn. Nếu nhóm đáp ứng đủ khối lượng giao dịch tối thiểu 800 TWG (tổng số lượt mua của các thành viên từ các tầng 1, 2 và 3 của nhóm), thì mức tiền thưởng giới thiệu của nhóm sẽ tăng 20%. Và với khối lượng giao dịch tối thiểu 1600 TWG, sẽ tăng 30%. (Phần thưởng cho các điều kiện bổ sung không được cộng dồn, sẽ chọn ra điều kiện mang lại mức
thưởng tối đa)

Bạn có muốn tận dụng hết khả năng của TheWall? Hãy tạo đội nhóm quảng bá trong tài khoản Cryptaur của bạn ngay bây giờ. Chia sẻ với bạn bè của bạn và cùng nhau tạo ra các giá trị nghệ thuật, văn hóa và vật chất!

Đọc thêm về chương trình giới thiệu trong TheWall Global Tokensale Cookbook.