Chú ý đến người dùng

Vì lý do hoàn thiện các chức năng của nền tảng, các hoạt động trong tài khoản cá nhân đã bị tạm ngưng, thời gian dự kiện hoàn thành cập nhật là khoảng ngày 18 tháng 6 lúc 12:00 UTC. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Cảm ơn sự hợp tác và thông cảm của bạn.