Chiến lược của Nhà đầu tư thành công với TheWall Global số thứ 2 – Khai thác tối đa lợi ích từ các giao dịch của tầng dưới!

Chúng tôi tiếp tục mục tin tức đặc biệt về các kinh nghiệm đầu tư thành công của các nhà đầu tư ưu tú trên TheWall Global và hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn biết cách khai thác tối đa lợi ích từ các giao dịch của người bạn đã giới thiệu và đạt được mức tiền thưởng cao nhất 78%. Mức thưởng này có thể dễ dàng đạt được nếu bạn không chỉ làm việc một mình, mà còn là thành viên của đội nhóm quảng bá – một công cụ độc đáo và chưa từng có mô hình tương tự trong chương trình giới thiệu của chúng tôi!

Bạn có thể đăng ký nhóm quảng bá của riêng mình ngay bây giờ – để thực hiện điều này, bạn cần truy cập vào mục “Tiền thưởng” và chọn trên tab “Nhóm”.

Xin lưu ý rằng một người dùng chỉ có thể là thành viên của một nhóm quảng bá – bạn sẽ không thể chuyển sang nhóm khác nếu không có sự trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Hướng dẫn:

  1. Hãy tạo nhóm của quảng bá, thiết lập invite-code của riêng mình và gửi tới những thành viên đầu tiên của nhóm;
  2. Ngay sau khi số lượng thành viên của nhóm đạt đến 3 người, nhóm sẽ được cấp mã giới thiệu riêng;
  3. Hãy gửi mã giới thiệu này tới những người tham gia mới để họ có thể trở thành các tầng dưới trong cây giới thiệu của nhóm;
  4. Tiền thưởng nhận được theo mô hình đội nhóm sẽ được chia đều cho tất cả các thành viên trong nhóm;
  5. Mức tiền thưởng của Đội nhóm nhiều hơn đáng kể khi so với mô hình Cá nhân. Phụ thuộc vào thứ tự của tầng dưới trong cây giới thiệu của Đội nhóm;
  6. Đội nhóm sẽ nhận được 15% từ các giao dịch của tầng 1, 10% từ các giao dịch của tầng 2 và 5% từ các giao dịch của tầng 3. Đồng thời, đội nhóm sẽ nhận được các khu vực của TheWall tương ứng với phần trăm trong các giao dịch của tầng dưới.

Để nhận được tiền thưởng giới thiệu, các thành viên của nhóm quảng bá phải có tổng khối lượng giao dịch tối thiểu là một ô rưỡi nhân với số lượng thành viên trong nhóm ở tại phiên Tokensale đang diễn ra (giá trị được làm tròn đến số nguyên lớn hơn gần nhất). Ví dụ: nếu một nhóm quảng bá bao gồm 3 thành viên, thì để nhận tiền thưởng giới thiệu, họ phải mua tổng cộng 1,5 * 3 = 4,5 khu vực trong phiên Tokensale đang diễn ra, làm tròn đến số nguyên lớn hơn gần nhất là 5 khu vực. Điều kiện này phải được đáp ứng ở mỗi phiên Tokensale mà đội nhóm có dự định nhận tiền thưởng.

Ngoài ra, mức tiền thưởng có thể được tăng lên. Nếu người dùng là thành viên của một nhóm, khi họ thực hiện giao dịch cá nhân để mua 8 khu vực trong phiên Tokensale đang diễn ra, thì mức tiền thưởng giới thiệu dưới mô hình Đội nhóm của họ sẽ tăng 10%.

Giới hạn vẫn chưa dừng tại đây. Nếu Nhóm đảm bảo được khối lượng giao dịch tối thiểu là 800 TWG (tổng số lượt mua của các thành viên và tầng thứ 1, thứ 2 và thứ 3 của nhóm), thì quy mô tiền thưởng giới thiệu của nhóm sẽ tăng 20%. Và với khối lượng tối thiểu 1600 TWG, mức tiền thưởng sẽ tăng 30%. (Các điều kiện nhận tiền thưởng bổ sung không được cộng dồn – sẽ được chọn ra điều kiện mang về mức lợi ích cao nhất).

Bạn cũng muốn khai thác tối đa lợi nhuận trong các phiên Tokensale của TheWall Global? Hãy tạo Đội nhóm quảng bá trong tài khoản Cryptaur của bạn ngay bây giờ.