Chiến lược của Nhà đầu tư thành công với TheWall Global: Kiếm tiền trên các giao dịch của người Bạn đã giới thiệu

Chúng tôi chắc chắn rằng mục tiêu chính của tất cả những người tham gia Tokensale của TheWall Global là nhanh chóng kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền! Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng tất cả những người tham gia vào dự án trong những giai đoạn khởi đầu đều sẽ có thể kiếm tiền. Nhưng mức độ bao nhiêu và tốc độ kiếm tiền ra sao còn phụ thuộc vào trình tự, độ chính xác và tính kịp thời trong mọi hành động của từng người tham gia. Chúng tôi chân thành muốn mỗi người tham gia đều cảm thấy hài lòng nhất có thể với kết quả sau mỗi phiên Tokensale, vì vậy chúng tôi quyết định thực hiện mục tin tức đặc biệt về các kinh nghiệm đầu tư thành công của các nhà đầu tư ưu tú trên TheWall Global.

Cơ sở thu nhập trong các phiên tokensale là chương trình giới thiệu của dự án, mang lại lợi nhuận cho người tham gia lên đến 78% từ tổng số tiền thu được!

Chương trình bao gồm hai mô hình giới thiệu, Cá nhân và Đội nhóm, có thể hoạt động song song. Vâng, đúng vậy – bạn có thể nhận được phần thưởng với tư cách là thành viên cá nhân của chương trình giới thiệu và đồng thời, với tư cách là thành viên của nhóm quảng bá (chi tiết sẽ có trong số tiếp theo).

Chức năng xây dựng cây giới thiệu đã có sẵn trong tài khoản cá nhân Cryptaur của bạn trong menu “Tiền thưởng” – hãy chia sẻ liên kết giới thiệu, xây dựng tổ chức của bạn và chuẩn bị nền tảng cho các phiên tokensale sắp tới.

Tiền thưởng sẽ được ghi nhận vào cuối buổi của mỗi phiên Tokensale, diễn ra trong vài giờ. Chúng được trả bằng các đơn vị mà người được giới thiệu đã thanh toán – đây có thể là bất kỳ mã token nào lưu hành trên nền tảng: USDT, ETH, LIXI, LIXIGOLD hoặc PF.

Mức tiền thưởng phụ thuộc vào những người được giới thiệu. Bạn được tính tiền thưởng trên giao dịch của 3 tầng dưới. Cây giới thiệu không được áp dụng tính năng nén tầng. Người dùng nhận được phần thưởng 10% từ các giao dịch của tầng 1 trong cây giới thiệu của mình, 7% từ các giao dịch của tầng 2 và 3% từ các giao dịch của tầng 3. Thêm vào đó, người dùng sẽ nhận được các khu vực TheWall miễn phí tương ứng với các giao dịch của tầng dưới (theo cùng tỷ lệ phần trăm của các khu vực họ đã mua).

Nhưng đó không phải là tất cả – mức độ tiền thưởng có thể được tăng lên!

— Người dùng đã mua từ 8 khu vực trở lên ở phiên Tokensale đang diễn ra sẽ nhận được thêm 10% tiền thưởng vào phần thưởng giới thiệu của họ.

— Nếu tổ chức của người dùng (nghĩa là cá nhân người dùng và những người được giới thiệu tính từ tầng 1 đến tầng 3) đảm bảo được tổng khối lượng mua hàng từ 800 TWG trở lên, thì mức tiền thưởng giới thiệu của người dùng sẽ được tăng thêm 20%.

— Tương tự, nếu tổng khối lượng mua hàng của tổ chức trên 1600 TWG, thì mức tiền thưởng giới thiệu của người dùng sẽ được tăng thêm 30%.

Điều kiện quan trọng:

— Để nhận tiền thưởng giới thiệu ở bất kỳ phiên Tokensale, bạn phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn – cá nhân bạn phải mua ít nhất một token TWG trong cùng một phiên Tokensale;

— Các điều kiện nhận tiền thưởng bổ sung không được cộng dồn – sẽ được chọn ra điều kiện mang lại mức lợi ích cao nhất cho bạn;

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè và đồng nghiệp của bạn, giới thiệu về dự án và mời họ tham gia, làm quen với các công nghệ blockchain tiên tiến và các giá trị vĩnh cửu của nghệ thuật … và cùng nhau kiếm tiền!

Để biết thêm thông tin về chương trình giới thiệu, hãy đọc TheWall Global Tokensale Cookbook.