Cách để sở hữu khoản vay thế chấp bằng các khu vực trên TheWAll với Defi TheWall Loan

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc ra mắt dịch vụ DeFi đầu tiên của dự án TheWall Global, đánh dấu một trang mới trong lịch sử của dự án. Nhiệm vụ chính của DeFi là lấp đầy tính thanh khoản cho dự án – nó sẽ mang lại cho tất cả các chủ sở hữu khu vực trên TheWall cơ hội nhanh chóng chuyển đổi chúng sang tiền điện tử và ngược lại, và đối với chủ sở hữu tiền điện tử sẽ mang về lợi nhuận từ việc đặt giao dịch.

Dịch vụ phi tập trung TheWall Loan cho phép bất kỳ ai đặt tiền của họ (NATIC) dưới dạng đề xuất cho vay, độc lập xác định các điều kiện của khoản vay, cụ thể là số tiền giao dịch, số tiền mà người vay cần phải hoàn trả, thời hạn vay và khối lượng khu vực trên TheWall, diện tích có thể được cung cấp làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Các khoản tiền được đặt sẽ được mã hóa dưới hợp đồng thông minh và có thể được rút ra bất kỳ lúc nào nếu người vay không có nhu cầu sử dụng. Cần lưu ý rằng hợp đồng thông minh không có chủ sở hữu riêng, có nghĩa là mọi người đều làm việc với nó theo các điều kiện chung, ngay cả nhóm dự án TheWall Global, giống như những người dùng khác, kiếm tiền bằng cách đặt tính thanh khoản của chính nó dưới sự quản lý của hợp đồng DeFi.

Bất kỳ chủ sở hữu nào của các khu vực trên TheWall nằm trong phạm vi của các đề xuất cho vay đều có thể nhận được khoản vay ngay lập tức bằng cách tạm thời chuyển khu vực đó sang hợp đồng thông minh làm tài sản thế chấp. Nếu khoản vay được hoàn trả đúng hạn, khu vực này sẽ tự động trở lại dưới quyền quản lý của người vay, nếu trễ hạn tài sản sẽ được chuyển cho người cho vay.

Hãy tuân thủ theo các điều kiện đã được thiết lập sẵn, mở thanh khoản của riêng bạn và cùng chúng tôi kiếm tiền!

The Wall Global