Bộ sưu tập NFT kỷ niệm MagicChain đã được mở trên OpenSea!

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Bộ sưu tập kỷ niệm độc đáo gồm các mã thông báo NFT dành riêng cho sự kiện phát hành phiên bản mới của trò chơi MagicChain sắp tới đã có sẵn trên thị trường OpenSea nổi tiếng – https://opensea.io/collection/magicchain-characters. Điều này mở đường cho Bộ sưu tập của chúng ta đến với thị trường NFT không giới hạn trên toàn cầu.

Hãy lưu ý rằng, những người chơi chung thành nhất đã đạt đến cấp độ tối đa – level 8, và chính họ sẽ trở thành chủ sở hữu đầu tiên của tokens. Để nhận được NFT thuộc về mình, bạn chỉ cần điền thông tin tại biểu mẫu này. Chúng tôi đã cài trước 2 chủ đề – “Khác thường” và “Độc đáo”. Chúng tôi đảm bảo rằng, tokens trong các chủ đề này sẽ chỉ được phân phối giữa các người chơi đã đạt đến cấp bậc tối đa trong game, và các tokens còn lại, sau khi được phân phối sẽ không bao giờ được mở bán. Vậy nên, việc sở hữu tokens thuộc một trong những chủ đề này được coi là một loại huy hiệu danh dự dành cho người chơi, chúng xứng đáng nhận được sự trân trọng và nâng niu!