Black Friday sẽ kết thúc vào Thứ Hai!

Chúng tôi xin lưu ý với bạn rằng chương trình ưu đãi “Black Friday”, hiện đang được áp dụng trên Cryptaur Launchpad, sẽ kết thúc vào Thứ Hai sắp tới vào lúc 19:00 giờ Việt Nam. Hãy nhanh chân để trở thành chủ nhân của không gian nghệ thuật ảo TheWall Global với mức giá ưu đãi nhất!

Điều khoản chương trình:

  • Chấp nhận thanh toán bằng các token ETH, LIXI, LIXIGOLD, PF và USDT. Thanh toán được thực hiện hoàn toàn bằng một trong những mã token này. Giá của một khu vực trên The Wall sẽ phụ thuộc vào mã token được chọn để thanh toán và được xác định bởi những người tổ chức hoạt động. Tỷ giá mua sẽ không thay đổi trong toàn bộ thời gian diễn ra chương trình ưu đãi.
  • Không giới hạn số lượng giao dịch trong thời gian diễn ra ưu đãi, bất kỳ ai cũng có thể tham gia giao dịch, không có ngoại lệ.
  • Khi mua trong thời gian ưu đãi, token CTWG (CryptaurTWG) được ghi có, có thể được chuyển ngay lập tức đến một địa chỉ bên ngoài trong nền tảng Polygon và đổi lấy các khu vực trên TheWall có tọa độ từ 480 trở lên (tức là chu vi khoảng trống có sẵn bên ngoài của TheWall).
  • Chương trình giới thiệu không được áp dụng trong Black Friday.

Lưu ý: Một lần nữa, xin lưu ý rằng chỉ những khu vực dọc theo chu vi bên ngoài của Không gian của TheWall mới đủ điều kiện tham gia vào chương trình ưu đãi này.