Bạn có thể nhận được LIXI nhiều hơn gấp 50 lần với mỗi lượt xem quảng cá

Gần đây, chúng tôi đã thông tin tới bạn về một chức năng mới của nền tảng – cơ hội nhận LIXI khi xem quảng cáo trong ứng dụng CPT Point và đến ngày hôm nay đã có hàng nghìn người dùng của nền tảng trải nghiệm thành công chức năng này.

 

Và kể từ hôm nay, thu nhập phụ của người dùng có thể kiếm được khi xem quảng cáo sẽ tăng thêm đáng kể. Cùng với làn sóng Tokensale trên TheWall Global sắp tới, nơi mỗi token đều không dư thừa, nhóm dự án đã quyết định tăng gấp 50 lần số lượng token LIXI được trao cho người dùng với mỗi lượt xem quảng cáo!

 

Hãy xem quảng cáo trong ứng dụng, kiếm tiền, sẵn sàng khởi chạy cùng TheWall!