Áp dụng tính năng quy đổi CPT-LIXI không cần xác minh

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng việc phát triển chức năng cho phép chuyển đổi CPT sang LIXI không cần xác minh trước đã được hoàn thành thành công. Chức năng này hiện đã có sẵn trong ứng dụng di động của nền tảng dành cho tất cả người dùng.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, khi sử dụng cơ chế quy đổi này, 100% LIXI sau quy đổi sẽ đóng băng trong tài khoản của người dùng cho đến khi quá trình xác minh được hoàn tất (giống như trong tùy chọn có xác minh trước, thời gian đóng băng tối thiểu là 12 tháng). Sau đó, LIXI sẽ được mở khóa theo sơ đồ thông thường.

Do đó, tất cả những ai muốn thực hiện quy đổi đều có thể thực hiện bất kỳ lúc nào mà không phải tốn thời gian, tuy nhiên quy trình xác minh sẽ vẫn là một điều kiện bắt buộc để có thể quản lý LIXI.