the wall global

Nhận Mảnh tường của bạn trong 3 bước

Bươc chân 1: Cài đặt MetaMask

1

Cài đặt tiện ích mở rộng MetaMask cho trình duyệt của bạn (Chrome, Firefox, Brave và Edge được hỗ trợ) hoặc Android nếu sử dụng thiết bị di động.

Bươc chân 2: Kết nối tài khoản của bạn với Polygon

2

Nếu bạn chưa có tài khoản Ethereum, hãy tạo một tài khoản bằng MetaMask. Nếu bạn có tài khoản Ethereum không được tạo bằng MetaMask, hãy nhập tài khoản đó vào MetaMask.

3

Kết nối tài khoản Ethereum của bạn với Polygon blockchain bằng MetaMask.

Bươc chân 3: Nhận mảnh tường của bạn

Lưu ý: việc mua các phần của Bức tường sẽ có sẵn sau khi cổng chính thức ra mắt, chức năng hiện đang được thử nghiệm.

4

Truy cập trang web The Wall Global để mua một khu vực. Bạn có thể thanh toán bằng mã thông báo phiếu giảm giá TWG nhận được khi bán Cryptaur hoặc bằng mã thông báo Matic.