the wall global

kết nối ví metamask với mạng polygon

Hướng dẫn này nói về cái gì

Hướng dẫn này được viết dành cho các hoạt động liên quan đến dự án The Wall Global. Để sở hữu và quản lý các khu vực cần cài đặt một số tính năng nhất định.  Trong mảng thông tin này sẽ đề cập đến việc cài đặt Metamask với Polygon, nền tảng hỗ trợ hoạt động của dự án. 

Polygon là gì

Polygon là nền tảng thế hệ hai hoạt động chặt chẽ với EThereum. Mục tiêu của nó là tăng khả năng mở rộng của Ethereum và giảm chi phí giao dịch. Nhờ vào các cầu nối giữa các blockchains này, có thể thực hiện trao đổi token. 

BẠN CẦN NHỮNG GÌ

- Trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge, Brave)

- Ví Metamask

CÂN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

Khởi chạy  và mở khóa Metamask (nhập mật khẩu bạn đã đặt khi tạo tài khoản).

Hướng dẫn từng bước

Cách mở MetaMask toàn màn hình

Từ Menu hamburger (ký hiệu 3 chấm hoặc 3 gạch), chọn lệnh Mở rộng chế độ xem.

1

Hãy tìm trong danh sách các cổng mạng trong phần cài đặt và chọn Customs RPC («RPC dành cho người dùng»). Tiếp sau đó, sẽ xuất hiện biểu mẫu đề xuất thêm cổng mạng. Hãy nhập những thông tin sau:

— Network name: Polygon Mainnet
— New RPC URL: https://rpc-mainnet.maticvigil.com
— Chain ID: 137
— Currency Symbol: MATIC
— Block Explorer URL: https://polygonscan.com/

2

Nếu bạn đã mua token TWG trong phien Tokensale của Cryptaur, hãy thêm token đó vào ví. Trong nền tảng Polygon, chúng được gọi là TWC (The Wall Coupon). Để thao tác thêm token, trong tab Assets, hãy nhấp vào Import Custom Token.

3

Điền thông tin vào biểu mẫu để token TWG (trong P0lygon, chúng được gọi là TWC):
— Token name: TWC
— Token contract address: 
0x1B105935Beb596fAb2E00866509af1dC39147048
— Token Symbol: TWC
— Decimals: 0

Tiếp theo sẽ có gì

Bây giờ bạn đã có thể chuyển sang phần thứ ba - Mua khu vực trên The Wall Global.