Trao đổi CPT từ Latoken sang LIXI

Cách trao đổi CPT từ sàn giao dịch Latoken sang LIXI mà không cần hoa hồng

Hướng dẫn này là gì

Đây là hướng dẫn dành cho người dùng sàn giao dịch LaToken muốn đổi CPT lấy LIXI, nhưng vẫn chưa thể rút CPT về nền tảng do Latoken hoa hồng cao. Giờ đây, bạn có thể đổi CPT lấy LIXI mà không cần hoa hồng. Nếu mục tiêu của bạn là trao đổi các CPT được liệt kê trên sàn giao dịch Latoken để lấy LIXI, thì bạn cần làm theo tất cả các bước của hướng dẫn này và gửi đơn đăng ký e-mail theo mẫu tiêu chuẩn được đưa ra ở cuối.

Mật khẩu của bạn chỉ dành cho bạn!

Chú ý! Không bao giờ, trong bất kỳ trường hợp nào, chia sẻ mật khẩu cho tài khoản Latoken và Cryptaur của bạn với bất kỳ ai. Họ không bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn được cho là cung cấp mật khẩu của mình để hoàn thành đơn đăng ký, trong mọi trường hợp, hãy làm như vậy và báo cáo ngay sự cố này cho dịch vụ hỗ trợ bằng cách sử dụng biểu mẫu đăng ký trên trang web này.

Những gì được yêu cầu

  1. trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge, Brave)
  2. Địa chỉ email mà bạn đã đăng ký trên Latoken.
  3. Ví  Cryptaur

Nơi để bắt đầu

Đi đến địa chỉ 

https://latoken.com/

Đảm bảo rằng đây là địa chỉ trước mặt bạn, sau đó làm theo hướng dẫn.

Hướng dẫn từng bước

1

Đăng nhập vào trang web trao đổi LaToken. Trong phần Ví (Wallet) (ảnh chụp màn hình 1, a) trên thanh tìm kiếm, nhập "CPT" (b). Nhấn nút Gửi (Send) (c) bên cạnh biểu tượng mã thông báo CPT.

2

Trong cửa sổ mở ra, hãy chọn "địa chỉ e-mail" (ảnh chụp màn hình 2, a) và nhập địa chỉ [email protected] (b).

3

Trong trường Số(Amount) tiền, nhập số tiền CPT cần chuyển (c). Số dư khả dụng có sẵn trong cùng một cửa sổ ở trên.

4

Nhấp vào Gửi (Send) (d) và xác nhận chuyển khoản. Giao dịch sẽ được ghi lại trong phần Ví, trong tab Giao dịch. Đến đó và sao chép ID giao dịch (TxHash).
 

5

Gửi email đến [email protected] bằng cách sử dụng mẫu sau:

 

Tiêu đề email: Bản dịch CPT sang LIXI

  1. Nội dung bức thư: ID của giao dịch mà bạn đã thực hiện theo hướng dẫn này
  2. Địa chỉ ví Cryptaur nội bộ của bạn (ảnh chụp màn hình 3)
  3. Địa chỉ email của bạn đã đăng ký với tài khoản LaToken mà giao dịch này được thực hiện