the wall global

Thiết lập tài khoản toàn cầu The Wall: Xếp hạng nhà đầu tư

Hướng dẫn này là gì

Hướng dẫn này là về cách làm việc với dự án The Wall Global. Cần phải có một số cài đặt nhất định để mua và đặt các phần tường. Phần này của loạt bài hướng dẫn bạn cách đặt ảnh đại diện và tên người dùng.

The Wall Global là gì

Bức tường là một không gian nghệ thuật ảo được chia thành các khu vực vuông vắn. Mỗi khu vực là một mã thông báo NFT riêng biệt có thể được chuyển nhượng, bán hoặc cho thuê. Để dễ hoạt động, các khu vực có thể được kết hợp thành các cụm, với mỗi cụm cũng đại diện cho một mã thông báo NFT.

CẦN GÌ

  1. trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge, Brave)
  2. Cái ví Metamask, kết nối với mạng Polygon
  3. Native Matic Token
  4. Phần hoặc cụm Tường đã mua (nhóm các trang web)

NƠI ĐỂ BẮT ĐẦU

Đi đến địa chỉ https://about.thewall.global/
Đảm bảo bạn có địa chỉ này trước mặt và làm theo hướng dẫn.

Cách đặt hình đại diện và tên người dùng trong bảng xếp hạng nhà đầu tư

Hướng dẫn từng bước

1

Bấm vào "Rating" trong menu trên cùng. Một cửa sổ xếp hạng sẽ xuất hiện. Tìm xếp hạng của bạn và nhấp vào  "Add userpic". Tải xuống tệp và lưu nó.

2

Cửa sổ MetaMask sẽ xuất hiện. Xác nhận giao dịch và thanh toán phí giao dịch bằng mã thông báo Matic. Hoa hồng trung bình tính bằng phần nghìn của Matic.

3

Để thêm biệt hiệu, cũng chọn "Rating",sau đó "Add Nickname" và sau đó lưu và xác nhận hành động trên Metamask.

Chuỗi cài đặt TWG