the wall global

Thiết lập tài khoản Wall Global: tạo các cụm

Hướng dẫn này là gì

Hướng dẫn này là về cách làm việc với dự án The Wall Global. Cần phải có một số cài đặt nhất định để mua và đặt các phần tường. Phần này của loạt bài hướng dẫn bạn cách phân cụm các vùng.

The Wall Global là gì

Bức tường là một không gian nghệ thuật ảo được chia thành các khu vực vuông vắn. Mỗi khu vực là một mã thông báo NFT riêng biệt có thể được chuyển nhượng, bán hoặc cho thuê. Để dễ hoạt động, các khu vực có thể được kết hợp thành các cụm, với mỗi cụm cũng đại diện cho một mã thông báo NFT.

CẦN GÌ

  1. trình duyệt web (Chrome, Firefox, Edge, Brave)
  2. Cái ví Metamask, kết nối với mạng Polygon
  3. Native Matic Token
  4. Phần hoặc cụm Tường đã mua (nhóm các trang web)

NƠI ĐỂ BẮT ĐẦU

Đi đến địa chỉ https://about.thewall.global/
Đảm bảo bạn có địa chỉ này trước mặt và làm theo hướng dẫn.

CỤM LÀ GÌ

Cụm là một nhóm các khu vực được tạo ra để quản lý nhanh các khu vực, nghĩa là để chuyển nhượng, bán, cho thuê và định cấu hình nhiều khu vực cùng một lúc.

Cách phân cụm các khu vực

Hướng dẫn từng bước

1

Đầu tiên đặt tên cho cụm. Bấm vào "My places", "Clusters", và sau đó "Create new". Nhập tên và nhấp vào "Save".

2

Xin hãy lựa chọn "Areas", sau đó "Show areas", nhấp vào một trong các khu vực, nhập ba điểm và chọn "Include in cluster".

3

Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp vào mũi tên, chọn tên cụm của bạn và nhấp vào"Save". Lặp lại bước này với các khu vực còn lại của bạn.

Chuỗi cài đặt TWG