Quy đổi CPT sang LIXI

Cần biết

Người dùng có thể thực hiện quy đổi trong phiên bản đăng nhập từ máy tính và cả trên ứng dụng điện thoại.

Quan trọng

Để thực hiện quy đổi CPT sang LIXI, bạn cần phải thông qua xác minh KYC trong phiên bản web của Tài khoản cá nhân (trên máy tính hoặc máy tính xách tay) trên nền tảng CPT Point.

Thông tin liên quan

Để thực hiện quy đổi tài khoản của bạn phải được thiết lập bảo mật 2 yếu tố từ Google Authenticator (hướng dẫn thiết lập).

1

Bạn hãy truy cập vào mục "Quy đổi CPT-LIXI" và điền số lượng CPT muốn quy đổi.

2

Hãy xác nhận thao tác này bằng mã xác thực 2 yếu tố từ  Google Authenticator và nhấn "GỬI".

3

Việc quy đổi đã được hoàn tất. Tiếp đến hãy vào mục "Safe" và di chuột qua mũi tên trên dòng mã token LIXI. Thông tin về số lượng token LIXI có sẵn và bị đóng băng sẽ được hiển thị bên dưới.