Thiết lập xác thực 2 yếu tố

1

Bạn hãy đăng nhập vào tài khoản, truy cập mục "Cài đặt", tiếp đến “Xác thực 2 yếu tố”. Nhấn tiếp vào “Nhận mã”. Email chữa mã bí mật sẽ được gửi đến gmail của bạn. Bạn hãy điền mã code nhận được vào trường "Mã xác thực" và bấm "Lưu".

2

Cửa sổ chứa QR-code sẽ được hiển thị. Bạn hãy cài đặt ứng dụng Google Authenticator vào điện thoại (tải: Android / IOS), hãy khởi động ứng dụng và quét QR-code nhận được trên màn hình hiển thị (hoặc bạn có thể sử dụng địa chỉ bằng chữ của mã code). Sau đó bạn sẽ nhận được mã code bằng số trong Google Authenticator.

3

Trong tài khoản cá nhân của mình, bạn hãy tiếp tục nhấn vào “Hoàn tất” và điền dãy số code nhận được từ Google Authenticator để xác nhận các cài đặt thay đổi trong tài khoản. Sau đó nhấn "OK" Vậy là tài khoản của bạn đã được bảo mật an toàn và bạn có thể thực hiện các giao dịch.