Tại sao sau quy đổi LIXI trong ví của tôi bị đóng băng 100% ?

  1. Một số người dùng đã quy đổi CPT sang LIXI theo quy trình mới, khi mà người dùng không cần phải xác thực KYC cho tài khoản của mình, tuy nhiên trong trường hợp này, tất cả 100% chứ không phải 95% token sau khi quy đổi sẽ bị tạm thời đóng băng, cho đến khi tài khoản của người dùng được thông qua xác thực KYC. Sau khi tài khoản đã được xác thực, thì 5% trong số token bị đóng băng sẽ được rã đông ngay lập tức và sẽ tuân thủ theo lộ trình tiêu chuẩn ban đầu. Hiện tại, chức năng quy đổi không cần xác thực KYC đang được hoàn thiện và chưa được áp dụng.
  2. Tài sản sẽ đóng băng 100% nếu token của bạn được hoàn trả theo dự án Silverspoon.
  3. Tài sản sẽ đóng băng 100% nếu đó là token nhận được sau khi mua lại K2G.