Tôi đang lưu giữ token CPT ở các ví ngoài sàn, để chuyển token về tài khoản cá nhân tôi phải chịu phí giao dịch quá cao so với giá trị của CPT và ETH hiện nay. Tôi phải làm như thế nào?

Có thể sẽ lợi thế hơn nếu bạn hoãn lại việc giao dịch token giữa các nền tảng khác nhau, cho đến khi CPT tăng giá hoặc phí giao dịch trong mạng Ethereum được giảm xuống.