Tôi có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ bằng cách nào?

Viết email tới dịch vụ hỗ trợ hoặc gửi yêu cầu từ tài khoản cá nhân của bạn (đây là phương pháp ưu tiên).