Sàn Latoken có tự chuyển đổi CPT sang token mới không?

Đồng LIXI mới chỉ lưu hành trong nền tảng CPT Point và không có kết nối với các sàn giao dịch bên ngoài như Latoken hoặc HitBTC. Để đổi CPT sang LIXI, token CPT phải được chuyển về nền tảng CPT Point, nơi có sẵn tính năng trao đổi hoạt động với tỷ giá cố định một đổi một.