Nếu tôi đổi CPT sang LIXI, nhưng các mã token của tôi hiện được lưu trữ trong ví bên ngoài MyEtherumWalet, thì tôi có thể đổi bằng cách nào?

Việc quy đổi CPT sang LIXI sẽ được thực hiện trong tài khoản cá nhân Cryptaur. Vậy nên, bạn cần phải chuyển token về ví CPT để được hỗ trợ tính năng quy đổi.