Mất mật khẩu, tôi phải làm gì?

Để khôi phục quyền truy cập vào tài khoản cá nhân của bạn, vui lòng cung cấp các tài liệu sau:

1.Bản scan hộ chiếu hợp lệ (Nga hoặc nước ngoài)– có dán ảnh.

2.Một bức ảnh chất lượng tốt của bạn, hiển thị cận cảnh khuôn mặt của bạn và ở ngang tầm mặt, bạn đang cầm hộ chiếu của mình mở trên trang ảnh bằng một tay và một mảnh giấy có dòng chữ viết tay của bạn ĐIỂM CỐ ĐỊNH và ngày hiện tại trong khác.