Lợi thế của token LIXI mới so với CPT là gì?

  1. Việc đóng băng token LIXI từ quá trình quy đổi đầu tiên, và loại bỏ một lượng CPT bị đánh cắp từ các lần tấn công bởi hacker trước đây ra khỏi dòng lưu thông, cho phép một số lượng token LIXI hạn chế sẽ được lưu hành tự do. Điều này sẽ kích thích sự tăng trưởng giá thành của LIXI và cho phép các nhà tạo lập thực hiện hiệu quả việc quảng bá chúng trên thị trường.

  2. Một thị trường tài sản kỹ thuật số thế hệ mới đang được chuẩn bị cho ra mắt, nền kinh tế này sẽ được xây dựng trên cơ sở token LIXI. Đây là một phần trong chương trình của chúng tôi nhằm thực thi các mô hình kinh tế mới, mà theo lời của các chuyên gia đây sẽ là bước tiếp theo trong sự phát triển của hệ thống tài chính toàn cầu.

  3. Các yếu tố kỹ thuật để triển khai token mới này cũng đóng một vai trò quan trọng: LIXI sẽ hoạt động trên nền tảng riêng của blockchain Cryptaur, mang lại quy mô hoạt động nhanh hơn Ethereum và cho phép giao dịch không mất phí.