LIXI sẽ có thể được chuyển ra ngoài như thế nào?

Đồng LIXI mới được lên kế hoạch chỉ áp dụng lưu hành trong nền tảng CPT Point, tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo tính thanh khoản của nó và khả năng chuyển nó thành tài sản có thể chuyển đổi dựa trên các nguồn lực bên ngoà