Khi nào có thể chuyển token mới lên sàn giao dịch Latoken?

Trước mắt, chúng tôi không có kế hoạch niêm yết đồng LIXI mới trên các sàn giao dịch bên ngoài. Ưu tiên chính của chúng tôi là cung cấp thanh khoản trực tiếp trên nền tảng CPT Point, cũng như cung cấp khả năng chuyển LIXI thành tài sản có thể chuyển đổi với khả năng chuyển chúng sang các nguồn lực bên ngoài.