Điều gì sẽ xảy ra với token CPT sau khi LIXI được phát hành?

Token CPT vẫn sẽ được lưu hành và mở giao dịch trên tất cả các nền tảng hiện có (HitBTC, Latoken, CPT Point). Giá trị của nó sẽ được xác định bởi khả năng đổi lấy LIXI, sẽ được sử dụng làm đơn vị tính toán của nền kinh tế Cryptaur.