Dịch vụ hỗ trợ không trả lời câu hỏi của tôi, tại sao?

Dịch vụ hỗ trợ trả lời tất cả các câu hỏi trong khả năng của mình.
Nếu bạn không nhận được phản hồi, vui lòng kiểm tra các thư mục Khuyến mại, Thư rác và Cảnh báo trong email của bạn.
Nếu bạn tìm thấy email, hãy chuyển nó vào Hộp thư đến của bạn và đánh dấu nó không phải là thư rác.