Có thật sự thuyết phục khi đến 95% token sẽ bị đóng băng trong quá trình chuyển đổi?

Việc quy đổi CPT sang LIXI đối với người sở hữu CPT là không bắt buộc. Khi đồng ý thực hiện quy đổi, đồng nghĩa với việc người dùng đồng ý với các điều khoản sẽ được áp dụng. Việc đóng băng token là cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển đổi dần dần sang token mới và tránh biến động mạnh về tỷ giá, nhằm vào lợi ích chung của tất cả những người tham gia dự án.