Có bắt buộc phải chuyển đổi CPT sang LIXI?

Không bắt buộc. Việc chuyển đổi có thể được bỏ qua hoặc thực hiện sau với tỷ lệ 1:1. Sự khác biệt duy nhất nằm ở mốc thời gian mở khóa token LIXI sẽ được tính bắt đầu từ thời điểm diễn ra quy đổi. Vậy nên, việc quy đổi được thực hiện càng sớm, thì token LIXI sẽ sớm được mở khóa và được sử dụng trong các giao dịch.